SINET

“počítače, ktoré nesklamú”

Kontakty

Mgr. František Jankovič - SINET
Koválov 220, 906 03
prevádzka: Sadová 638/43
905 01 SENICA
Mobil : +421 (0)903 / 735 501
E-mail - sinet@sinetse.sk
IČO: 35494085 IČ DPH: SK1020287345